प्रधानमन्त्रीज्यू, मोदीको सपथग्रहण समारोहमा जाँदा सीमा क्षेत्रको समस्या उठाउने कि ?