‘हामीले पठाएका विद्यार्थीको बिजोग भएको छैन’
{"status":"success"}