संसदमा देखिएको बिजुली गति- १४ घन्टामा १७ कानुन पास! 
मनोज सत्याल काठमाडौं, असोज २३