संयुक्त सैन्य अभ्यासको निरीक्षण
रासस काठमाडौँ, भदौ २९