यातनासम्बन्धी विधेयकमा दफाबार छलफल सुरु
काठमाडौँ, भदौ २७