आयोगले हिमाली र पहाडी जनतालाई अन्याय गर्‍योः उपाध्यक्ष ज्ञवाली
रुकुम, भदौ १७