कर्मचारी समायोजन हुँदै, भक्तपुर नगरपालिकाले हाजिर गराएन
भक्तपुर, भदौ १७