यसरी अस्वीकृत भयो संविधानको दोस्रो संशोधन
मनोज सत्याल काठमाडौं, भदौ ५