विवेकशील साझा 'लेफ्ट वा राइट हैन, फरवार्ड पार्टी'
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन ११