नेपालीहरु कस्तुरी हराएको मृग झैं शून्यतामा हराएका छौँ - ज्ञानेन्द्र शाह
नारायण महर्जन काठमाडौं, असार २३