बुटवलको बिटौरी जग्गाको लालपुर्जा बनाइदिन्छु भन्दै पैसा उठाउँदै
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन २०