'सरकारको विज्ञप्ति भ्रमपूर्ण, हाम्रो आन्दोलन जारी छ'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ ३०