चीनले भेनेजुयलामा पठायो अर्को जहाज
एजेन्सी काराकास, वैशाख ३१