महरा भन्छन्- मैले माफी माग्नु पर्ने कारण छैन ‘विधेयक कुर्सीबाट होइन रोस्ट्रमबाट प्रस्तुत हुन्छ’  
मनोज सत्याल काठमाडौं, माघ १०