१० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दिए अब जेल बस्नु नपर्ने
शोभा शर्मा काठमाडौं, चैत २९