ओलीले फुकाउलान् पञ्चेश्वरको अड्को?
भानुभक्त काठमाडौं, चैत २०