'आत्तिएका' मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको ढाडस
मनोज सत्याल काठमाडौं, चैत ७