प्रधानमन्त्रीको सात मुख्यमन्त्रीसँग लगातार ६ घन्टा बैठक
मनोज सत्याल काठमाडौं, चैत ७