इजलासमा नबस्ने आठ न्यायाधीशको निर्णय
शोभा शर्मा काठमाडौं,  फागुन २९