अमेरिका हाम्रो शत्रु भन्ने घातक कथन निर्माण नगरौं- भाग १
रामेश्वर खनाल काठमाडौं, जेठ ३२