बमजनका गतिविधिमा देखिने 'मेनिया' का लक्षण
जीवन क्षेत्री काठमाडौं, पुस १६