सडकमा साँढेहरूका बीच हिँडिरहेजस्तो लाग्छ
 अमृत गुरुङ
अमृत गुरुङ