मार्क जुकरबर्ग, मेरो लोकतन्त्र तिम्रो प्रयोगशाला होइन
स्टेभन डोज्सिनोभिक (द न्यूयोर्क टाइम्स)
स्टेभन डोज्सिनोभिक (द न्यूयोर्क टाइम्स)