झोली–तुम्बा बोकेर सिधै‌ टेकु अस्पताल
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, असार ९