बैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल बनाउन बनेपाको नागिडाँडा सिफारिस
रवीन्द्र शाही काठमाडौं, जेठ ३