दरबारमा मार्गमा खुल्यो किंङस् लाउञ्ज
काठमाडौं, बैशाख ४