नाट्टाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा भाग लिने
काठमाडौं, वैशाख ३