सरकारी प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्छाै:एडीबी
काठमाडौं,चैत ३०