विद्युतीय दुर्घटनामा तेस्रो पक्ष बीमा आवश्यक : ऊर्जा मन्त्री
काठमाडौं, चैत २६