गण्डकी सरकारले ३ वर्षभित्र प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने
सेतोपाटी पोखरा, असार १४