युवतीहरूको आकर्षणमा 'धोती सुरूवाल'
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज १८