घरमै बसेर बिजुलीको महसुल तिर्न सक्ने प्रणाली बनाइँदै
रमेश लम्साल काठमाडौँ, साउन १५