दुर्गम आठविसकोटमा पहिलो पटक इन्टरनेट
रुकुम, मंसिर १७