ओमनसँग छिट्टै श्रम सम्झौता
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौं, फागुन ८