राइनो ‘५०० डी स्टिल रिबार’को हेटौँडामा टेक्निकल मिट
सेतोपाटी मकवानपुर, भदौ २५