नक्सा पास नगरी निर्माण भएका भवनको नक्सा पास हुने
रासस काठमाडाैं असार ९