गोर्खा इको प्यानलबाट बन्यो गाउँंपालिका भबन
सेतोपाटी काठमाडौं, माघ १४