बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना
पोखरा, भदौ ३