सार्वजनिक बिदा कटौती, चेम्बरद्वारा स्वागत
काठमाडौं, चैत १५