आठ देशका २ सय व्यवसायी/विज्ञहरु नेपालमा भेला हुँदै