विदेशबाट ऋण ल्याउन जुटे बैंकहरु
कमल नेपाल काठमाडौं, चैत २९