‘फिक्स्ड व्याजदरमा पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ’