अञ्चलको नाममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन स्थगित
रविन्द्र शाही काठमाडौं, भदौ २१