बजाजले ७ वटा नयाँ मोटरसाइकल ल्याउने !
सेतोपाटी काठमाडौँ, साउन १०