महिन्द्राको स्कोर्पियो स्पोर्ट युटिलिटी गाडी नयाँ विशेषतामा
काठमाडौं, जेठ ३