घरबाट निस्कने फोहर नफाल्नुहोला, हामी किन्छौं - लोहनी
प्रकाश ढुंगाना काठमाडौ, असोज २५