जागिर र वैदेशिक रोजगारपछि बाख्रापालनमा लागे निउरे
म्याग्दी, भदौ ३१