कोरियन भाषा  सिक्न सबैभन्दा गाह्रो, ८८ हप्ताको अध्यन जरुरि
किशन गौतम सोल, मंसिर १७