अन्तिम सूचीमा पनि छुटे जोशी, निर्वाचन कमिटी निष्पक्ष नभएको आरोप
भोला आचार्य अमेरिका, साउन २१