रूसको एक ब्यापारिक भवनमा आगलागी, कम्तिमा ३७ को मृत्यु
छापाबाट मस्को, चैत १२